DE NYE STIER VED KASTBJERG ÅDAL
22-08-2018

Onsdag den 22. august kl. 18.30-21
Mødested: Kransmarksvej 8, Hem, 9550 Mariager

Turledere: Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune og Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening 

OBS: Husk gummistøvler, kaffe, lup og kikkert.

Kom med på en spændende tur til Kastbjerg Ådal. Ådalen er udpeget som et såkaldt Natura2000-område på grund af sine rige forekomster af naturtypen "rigkær". Siden 2006 har Naturstyrelsen arbejdet med et projekt om Danmarks længste rigkær, og der blev i 2017 indviet et nyt stisystem i ådalen. Vi vil fortælle om projektets resultater, og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den vestlige ende af Kastbjerg Ådal.