NATURGUIDEN 2018

Naturguiden 2018 indeholder naturture og aktiviteter i Himmerland og det sydlige Vendsyssel. 

Hent 2018-folderen som pdf (2 MB)

Pdf-folderen er nem at finde rundt i takket være det interaktive kort. Klik på et turnummer på kortet i starten af folderen, og du kommer til den side, hvor turen er beskrevet. På hver side er der også link tilbage til kortet.

Den trykte folder kan også fås på biblioteker, borgerservice og turistinformationer i Himmerland og Aalborg fra ca. d. 10 februar.

Du kan altid finde alle aktuelle ture på www.naturguidenhimmerland.dk - findes selvfølgelig også i en mobiltilpasset version til når, du er ude.


GODE KORT I APPEN "STIGUDE HIMMERLAND" 

Vi har lavet flotte kort og naturbeskrivelser til dig i STIGUIDE HIMMERLAND appen, så du finde vej ude på vandre- og cykelruterne.  Appen virker også off-line. Den kan downloades via GooglePlay og AppStore gratis.

STIGUIDE HIMMERLAND appen viser alle afmærkede cykel- og vandreruter i Mariagerfjord og Rebild kommuner. Vores dygtige kortmedarbejder har lavet detaljerede naturkort, hvor ruterne er tegnet i, og GPS fuktionen viser dig, hvor du er på ruten. Naturvejledere har skrevet om natur- og kulturoplevelser på ruterne.

Vi anbefaler at man henter appen ned på telefonen hjemmefra, inden man tager afsted på tur.

 


EN SJÆLDEN VINTERGÆST

Hver vinter kommer den lysbugede knortegås til Mariager Fjord. Den flyver helt fra Grønland og Svalbard, hvor den yngler. I løbet af foråret er næsten hele verdensbestanden på ca. 7.000 fugle samlet i Danmark, inden gæssene atter trækker mod nord.

Mariager Fjord er et meget vigtigt opholdsområde for lysbuget knortegås, og fordi den er så fåtallig på verdensplan, har vi et stort ansvar for at sikre dens levesteder her i området.

Gåsen lever helst af ålegræs, når den ikke kan finde ålegræs, må den nøjes med andre vandplanter, og græsser også på marker nær ved fjorden. Gennem vinteren opbygger den sine fedtdepoter, så den om foråret kan flyve nonstop – dvs. godt 2500 km uden en eneste pause - til ynglepladserne i det høje nord.

Ved Havnø Bro og Als Odde kan du med lidt held se fuglene. Tag en kikkert med, eller nyd synet af dem på afstand, så de ikke bliver forstyrrede.


VANDRERUTER I KASTBJERG ÅDAL

I Kastbjerg Ådal er der i 2017 indviet et nyt netværk af vandreruter i den naturskønne ådal, som hidtil ikke har været tilgængelige for offentligheden. Der er både mulighed for korte rundture med skønne udsigter - og muligheder for at gå langt.  Vær opmærksom på at ruterne er meget våde på nogle af strækningerne på denne tid af året. 

Ruterne i Kastbjerg Ådal kan du læse om her på siden, og du kan få kort og turbeskrivelse med på turen ved at bruge appen "Stiguide Himmerland". Hent den i App Store eller Google Play. Appen er gratis.