• mariagerfjordguiden på facebook
RIGKÆR, KILDEVÆLD OG OVERDREV I KASTBJERG ÅDAL OG LAMBÆKDAL
26-05-2020

Dato: Tirsdag den 26. maj kl. 18.30-21.30
Mødested: Parkeringsplads på Hemvej mellem Hemvej nr. 22
og Felinghøjvej
Turleder: Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune og
Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
OBS: Rigkærene ligger i fugtige områder så husk
gummistøvler. Medbring kaffe, lup og kikkert.
Tilmelding: Ikke nødvendigt, men yderligere oplysninger kan fås
hos Per Edgar Jørgensen på peredgar2@mail.dk eller
tlf. 2678 8520.
Kastbjerg Ådal er i EU’s Natura 2000-direktiver blevet udpeget som
Habitatområde H223. Ådalen indeholder en af landets største forekomster
af naturtypen rigkær, og under turen vil vi stifte bekendtskab
med mange af rigkærets karakteristiske planter. I Lambækdal finder
vi værdifulde kildevæld og overdrev.