Om Guiden

Hjemmesiden drives af Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter.

Hjemmesidens formål er at formidle Mariager Fjord områdets natur og kulturhistorie, og at gøre det er nemt for borgere og besøgende at komme ud og opleve naturen i området.

Om Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter

Mariager Fjord Natur og Kulturcenter arbejder med at formidle natur og kulturhistorisk viden og oplevelser i Mariager Fjord området. Vi samarbejder med kommunen, lokale aktører, turistorgansisationer, erhverv og foreninger om at synliggøre natur- og kulturværdier på en helhedsorienteret måde.

Centerets formidling foregår via nettet, via mobil applikationen "Stiguide Himmerland" via skilte og publikationer - og ude i landskabet. 

Formidlingen skal på et bæredygtigt grundlag medvirke til at trække flere besøgende til området til gavn for turist- og serviceerhverv og dermed for området som helhed.

Organisationen

Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter holder til i Arden sammen med Rold Skov Natur og Kulturcenter, og ledes af en bestyrelse på syv medlemmer fra Mariagerfjord og Rebild kommuner, Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, Arden Turistforening samt Rebild Turistforening.
Den daglige ledelse varetages af projektleder Uffe Westerberg i samarbejde med Natur- og kulturformidler Anne Navrbjerg, og en faglig styregruppe.

Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter bygger i høj grad på lokale aktører. Det kan være turist- og serviceerhverv, skovbrug, kulturinstitutioner, foreninger eller individuelle ildsjæle. Mange har været med til at udvikle centeret, og præge indholdet på Mariagerfjordguiden.

Har du spørgsmål eller ideer til centeret eller til hjemmesiden er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os!

Uffe Westerberg, projektleder tlf.: 23 33 50 88.
Anne Navrbjerg, Natur- og Kulturformidler tlf: 28 14 76 51

Email: projektleder@roldskov.info

Med venlig hilsen
Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter

Mariagerfjordguiden og Mariagerfjord Natur- og Kulturcenter er støttet af blandt andet: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG Himmerland og Friluftsrådet.

 

 • Information

  Kontakt:

  Uffe Westerberg, projektleder,

  tlf.: 23 33 50 88.

  Email: projektleder@roldskov.info

  Anne Navrbjerg, Natur- og Kulturformidler,

  tlf: 28 14 76 51

  Email: projektleder@roldskov.info