• mariagerfjordguiden på facebook
  •  
  • mobilmenu

Havnø Mølle

Havnømølle blev opført i 1842 af Christen Kjeldsen, godsejeren på Havnø Gods.

Før møllen blev opført havde man kørt helt op til vandmøllen i Korup for at få godsets korn malet.

Møllen leverede både foder til godsets kreaturer, men Christen Kjeldsen var en driftig herre og med møllens perfekte beliggenhed nær fjorden kunne han jo sælge mel og gryn til de skibe, der fragtede gods ind til Mariager og Hobro.

Møllen var i drift indtil 1927, hvor industrialiseringen udkonkurrerede den gamle vindmølle. Møllen førte herefter en upåagtet tilværelse og trods en fredning i 1964 forfaldt den mere og mere. I 1970’erne forsøgte Nationalmuseet at restaurere møllen. Det lykkedes ikke rigtig for dem. Det var først i 1994, 30 år efter fredningen, at der skete noget. Da blev møllen overtaget af ”Museumsforeningen for Hadsund og Omegn”, der iværksatte en total renovering af den gamle mølle.

Møllen kører stadig på udvalgte dage i sommerhalvåret.

Fra Møllen er der en flot udsigt mod Havnø Vig – det er en af fjordens fine fuglelokaliteter. Ud for Korup Å’s udløb kan du det meste af året se mange blishøns og svaner. Desuden er der et rigtig godt overblik ind mod Hadsund. Og i det sene forår og i forsommeren kan du få en duftoplevelse, når de mange Ramsløg blomstrer både på møllebakken og i særdeleshed i Lunden.

Læs mere om Havnømølle og åbningstiderne - klik her 

Havnø Bro

Hvis man fortsætte videre ud af grusvejen forbi Havnø Mølle, kommer man til Havnø Bro.

På Havnø Bro lagde skibene til i 1800-tallet, når der skulle afskibes varer til og fra Havnø Gods.

Stedet er i dag især populær blandt to typer af friluftsfolk: lystfiskerne og fuglekiggerne. For lystfiskernes vedkommende er det især håbet om en stor flot havørred, der lokker. Og fuglekiggerne - de kommer derud for at lade kikkerten afsøge Havnø Hage, en af fjordens fine fuglelokaliteter.

Foran diget finder du en meget fin strandeng. Her er jævnligt oversvømmelser og de skaber en mosaik af såkaldte loer og saltpander.

Blandt ynglefuglene kan du se den store sorte og hvide gravand med det knaldrøde næb og vadefugle som strandskade, vibe og rødben.

I fuglenes træktid der kan der være rigtig mange fugle herud - især ude på den store lavvandede vadeflade.

  • Information

    Sådan finder du vej!

    Fra Alsvej i Hadsund drejer man af og kører ad Molhøjvej/Havnøvej. Følg Havnøvej mod højre, så kommer du til Møllen.