• mariagerfjordguiden på facebook
  •  
  • mobilmenu

Kastbjerg Ådal - bredkilden (4,7 km rundtur)

Bredkilderuten er en vandretur i den brede ådal mellem Sem og Enslev. Levende hegn og krat, afgræssede marker og fugtige områder giver gode levesteder for fugle som bl.a. nattergalen, der nyder godt af insekter og bær. Bredkilden ligger syd for Sem, og har både leveret drikkevand og vand til åen og rigkærene. Rigkær er vandholdige kær med kalkindhold, fattige på næring og rig på arter.

Engene gemmer på en mangfoldighed af planter som gøgeurter, tørvemosser og star, men også på årtusinders historie om menneskers brug af området. Ruten går lige forbi det sted, hvor arkæologer har fundet Skandinaviens ældste plankevej, 4.900 år gammel, sammen med andre historiske fund.

Nedenfor Enslev Bjerge ligger en forhøjning, hvor voldstedet Ovsgård lå i middelalderen. Åen har været kraftigt reguleret og rettet ud, men har med et naturprojekt fra 2006-2017 fået nye sving. På Spektakelbroen står et bord-bænkesæt, så madpakken kan nydes midt på åen. Stierne bliver ofte oversvømmet, så vandre- eller gummistøvler anbefales.