• mariagerfjordguiden på facebook
  •  
  • mobilmenu

Apoteker Henrik Hansen

En sten, som indtil for få år siden syntes glemt af nutiden, og var overgroet af alger, med næsten ulæselig tekst og svært tilgængelig på grund af den omkringliggende bevoksning står på en lille høj i apotekerskoven kun omkring 100m fra Vikingecenteret. Den smukke udsigt gennem ådalen ind imod Hobro, som man dengang kun kunne se på gamle billeder af mindesmærket, er i dag genskabt, og fra stedet er der et fint overblik over vikingegården.

Mindestenen for apoteker Henrik Hansen blev afsløret på hans 50 års dag som apoteker i Hobro.

Indskriften lyder:

Henrik Hansen
Hobro

Fædrelandets gode Søn
De Fattiges Ven

Denne Sten rejstes af hans Venner og Medborgere ved 50 Aars Borgerjubilæet 1. Januar 1917

Hans Henrik Emil Hansen havde taget farmaceutisk kandidateksamen i 1863 og efter nogle år i Fredericia, i Vejle og på Svaneapoteket i Aalborg købte han i 1866 Hobro Apotek med tilliggende jorder til overtagelse den 1. januar 1867.

Han tog straks fat på ombygninger og modernisering, og få år senere lod han den nuværende apoteksbygning opføre. Han ledede apoteket med stor dygtighed og fremsynethed indtil han afhændede det i 1921. Han døde i Hobro 2. november 1925, 84 år gammel og blev fulgt til graven af "den halve by".

Apotekeren var medlem af Sparekassen Hobros ledelse i mange år, og det var ham, der som ejer af Højmosegård i Onsild anlagde den 60 tdr. land store plantage, som stadig bærer navnet Apotekerens Plantage eller blot Apotekerskoven.

Forholdene i Sønderjylland interesserede ham meget og han var medstifter af Den Sønderjyske Forening ligesom han var meget engageret i forsvarssagen.

I Hobro var han medvirkende til bygning af realskolen i Vestergade, han var kirkeværge for Hobro Kirke og kommunal revisor i en årrække.

For egne midler byggede han og hustruen en fribolig til seks familier i Vestergade, og de stiftede gennem årene flere legater til velgørende formål samtidig med at de i det stille hjalp trængende småkårsfamilier.

  • Information

    Sådan finder du vej!

    Parker ved Vikingecenteret på vej ud mod Fyrkat, og gå til venstre til Apotekerskoven.