• mariagerfjordguiden på facebook
 •  
 • mobilmenu

Om fjorden

Foto: Yderfjorden set fra oven - fotograf Kaj Bolvig

Mariager Fjord er Danmarks længste fjord - næsten 42 km lang. På det dybeste sted er fjorden 30 m. dyb. Fjorden er kendt som "Danmarks smukkeste fjord", den er også kendt for at lide af iltsvind. Blandt lystfiskere er fjorden kendt for sit fine fiskevand, og særligt for sin bestand af havørred.

Landskabet omkring inderfjorden og midterfjorden er præget af store højdeforskelle, bakker og stejle skrænter, det er istidens værk. Det smukke varierede landskab med fredede naturområder giver mulighed for mange unikke naturoplevelser. Nye vandrestier og adgange til fjorden er i de senere år blevet etableret. Du kan finde alle vandreruterne her på siden. 

Nedenunder kan du læse mere om fjordens historie, og om hvordan det dramatiske landskab blev til i tidernes morgen:

Mariager Fjord - en fjorddals geologi og historie  (GEUS)

Mariager Fjord er lavvandet i den yderste del og meget dyb i den inderste del. Det betyder at vandet kun meget langsomt bliver udskiftet, og at det opholder sig i meget lang tid i Inderfjorden. Derfor er fjorden fra naturens hånd meget sdårbar overfor forurening. Kraftig tilførsel af næringsstoffer til fjorden medfører, at det biologiske system er skrøbeligt, og fjorden er stadig truet af risiko for omfattende iltsvind. Du kan læse mere om emnet i denne udgivelse:

En fjord ude af balance (1,4 MB)

 • Information

  På biblioteker, rådhuse og turistbureauer i Mariagerfjord Kommune kan du finde et udvalg af pjecer og vandretursfoldere, der viser vej ud i fjordlandskabet.

  Find mere information og inspiration på den nationale hjemmeside udinaturen.dk til vandre- og cykelruter i det fjordnære landskab.

  Turistinformation og hjælp til et besøg i området:

  Destination Himmerland

  Telefon+45 70 27 13 77

  www.destinationhimmerland.dk/