• mariagerfjordguiden på facebook
 •  
 • mobilmenu

Hohøj ruten (5 km rundtur)

Velkommen til Mariager og Alstrup Krat

Velkommen til en afmærket vandrerute gennem idylliske Mariager samt det naturskønne Alstrup Krat med Danmarks største gravhøj fra bronzealder, Hohøj. Vi fortæller her lidt om mulighederne for oplevelser langs turen.

Alstrup Krat og Ho Høj

Skovbunden i Alstrup Krat bugner af fortidsminder skønt tidens tand slører det liv, der udspillede sig her gennem tusinder af år. Flere af fortidsminderne i området er samtidige. I århundrederne før år nul lå der en lille bygd nær Hohøj, hvorfra en drivvej førte gennem bygdens marker ned til engene ved Marenmølle Bæk, hvor kvæget kunne græsse. I dag kan vi stadig se sporene fra markerne og vejene samt stedet, hvor bygden engang lå.

 I Alstrup Krats stemningsfyldte og krogede bøgeskov er der bevaret et stykke landskab næsten urørt siden oldtiden, hvor træerne vidner om ældgammel skovdrift.

Hohøj

Hohøj er med sin diameter på 72 meter og 12 meters højde Danmarks største gravhøj fra bronzealder anlagt for små 3500 år siden. Som den ligger her højt på en af istidens randmoræner er her en af egnens bedste udsigter over Mariager Fjord. Mariager Fjord er med sine 35 km den længste fjord i Danmark.

Hohøj har aldrig været omlagt eller gødet. Derfor er den som mange andre gravhøje et refugie for planter, der måske også voksede på højen for hundreder eller tusinder af år siden. 

I dag finder vi på højen planter som vi kender fra de græssede overdrevs urtesamfund på næringsfattig jordbund - tormentil, violer, musevikke, alm syre, håret høgeurt og almindelig kongepen. Urter som i maj-august blomstrer og pryder den monumentale Hohøj.

Vognskjul fra Anden Verdenskrig

På Hohøj Skovvej finder du resterne af besættelsesmagtens vognskjul fra Anden Verdenskrig gravet ind i skrænterne langs vejen. Under krigen blev Hohøj brugt som observations- og lyttepost af de tyske tropper.

Maren Finds Dal og Oksendalen

I dag er skrænterne i Maren Findsdalen og Oksendalen skovbevoksede. Men under sidste istid for 13.000 år siden var her voldsommere kræfter på spil, da dalene her sammen med det øvrige bakkede landskab rundt om Mariager Fjord blev skabt af isens og smeltevandets voldsomme kræfter.

Om Mariager

Brostensbelagte gader og gamle huse præger bybilledet i Mariager. Den lille handelsby ligger næsten, som den lå i middelalderen, selv om byen er vokset meget rundt om den oprindelige bykerne. Mariager by voksede frem i 1400-tallet i kølvandet på opførelsen af et af Danmarks største klostre. Det omfattende byggeri og det vældige liv, der opstod omkring klosterkirken, gav levebrød til mange erhverv og mennesker. Den lille fiskerlandsby, som før havde ligget her rejste sig snart på landkortet som områdets mest betydningsfulde by. Byen tog navn efter Jomfru Maria, ligesom klosteret.

Oplev Mariagers gamle bymidte

Mariager er i dag kendt for sin gamle bymidte og sine idylliske gader. Byen kaldes også ”Rosernes By”. Det er Mariagers borgere, der planter og plejer de fleste roser. Det har der været tradition for siden starten af 1900-tallet. Mariagerfolkets engagement i at bevare og forskønne byen i nyere tid har været med til at gøre byen til den levende og attraktive turist- og handelsby, som den er i dag. Mariager har i dag små 2500 indbyggere.

 • Information

  Rutens længde: 5 km

  Afmærkning: en rød pil på grøn baggrund, dog i byen rød pil på hvid baggrund.

  Formidling: Informationsskilte i Alstrup Krat. I det Røde Hus ved Hohøj fortæller en udstilling mere om området.

  Ved Hohøj er du velkommen til at nyde maden ved de opstillede bord og bænke. Her finder du også et sæsonåbent toilet.

  Vær en god gæst

  Vis hensyn, når du færdes i naturen – både til dyr og natur, til andre besøgende og til lodsejerne. Størstedelen af Alstrup Krat er privatejet; her må du færdes på veje og stier fra kl. 06 til solnedgang.

  Hunde er velkomne i snor.

  Vandreruten er anlagt af Mariagerfjord Kommune.

  Hent kort som PDF her

 • Hent GPX fil her