• mariagerfjordguiden på facebook
  •  
  • mobilmenu

Mindesten for genforening

I Sdr. Onsild ved kirken står der en sten med indskriften:

"Sønderjyllands Genforening 1920"

Midlerne til fremstilling af dette mindesmærke fremkom ved en indsamling blandt borgerne i sognet, og stenen blev placeret i et lille rundt anlæg, hvor der i midten var plantet et egetræ. Det hele blev indviet ved en festlighed for hele sognet og det samlede sogneråd.

Ifølge den gamle sognerådsprotokol fra perioden fra sognerådenes oprettelse i 1841 og indtil 1923, da den var udskrevet, skulle 

sognerådet sørge for den fremtidige vedligeholdelse af anlægget. Da egetræet efter en årrække gik ud, blev det da også erstattet af et nyt.

Men i 1951 var sognerådet nok mere indstillet på moderne tider end bevarelsen af mindesmærker. Indtil da havde Onsild fået sin strømforsyning fra Kongsvad Mølleværket, og det var jævnstrøm. Nu skulle man som alle andre have vekselstrøm. Det krævede ny ledningsføring. Derfor blev træet i det lille anlæg fældet, og i stedet blev der plantet en elmast af metal.

Den stod indtil for få år siden, men er nu fjernet på grund af ændret linieføring. Så nu står der igen et træ. Hele det lille anlæg trænger dog til en kærlig hånd.

  • Information

    Sådan finder du vej!

    Stenen er placeret i krydset mellem Ulstrupvej/Søkærvej, i Sønder Onsild.