• mariagerfjordguiden på facebook
  •  
  • mobilmenu

Om Mariagerfjord Guiden

Mariagerfjordguiden drives af Mariagerfjord Kommune.

Hjemmesidens formål er at formidle Mariager Fjord-områdets natur og kulturhistorie, og at gøre det er nemt for borgere og besøgende at komme ud og opleve naturen i området.

Mariagerfjordguiden formidler natur og kulturhistorisk viden og oplevelser i Mariager Fjord-området. Guiden  samarbejder med kommunen, lokale aktører, turistorgansisationer, erhverv og foreninger om at synliggøre natur- og kulturværdier på en helhedsorienteret måde.

Mariagerfjordguidens formidling foregår via nettet, via mobil applikationen "Stiguide Himmerland" via skilte og publikationer - og ude i landskabet. 

Formidlingen skal på et bæredygtigt grundlag medvirke til at trække flere besøgende til området til gavn for turist- og serviceerhverv og dermed for området som helhed.

Kontakt

Mariagerfjordguiden daglige drift  varetages af Natur og Miljø i samarbejde med Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune.

Guidens indhold bygger i høj grad på lokale aktører. Det kan være turist- og serviceerhverv, skovbrug, kulturinstitutioner, foreninger eller individuelle ildsjæle. Mange har været med til at udvikle centeret, og præge indholdet på Mariagerfjordguiden.

Har du spørgsmål eller ideer til hjemmesiden er du meget velkommen til at ringe eller skrive.