• mariagerfjordguiden på facebook
 •  
 • mobilmenu

Fandens spillebræt og Ajstrup-rillestenen

Foto: "fandens spillebræt" fra Svenstrup Kirke

Ved Svenstrup kirke i Mariager kan man finde nogle mønstre hugget ind i kirkens stenmur. 

Stenene er blevet tolket på forskellige måder. Stenene kan have været stenmesterens fritidssyssel eller have været brugt som regnebræt. Man har også forklaret dem som mystisk-symbolske talkombinationer, som vi i dag ikke er i stand til at tyde, og endeligt er de tolket som symbolet på hvidt/sort, godt/ondt og liv/død.

I bogen "Mariageregnens arkæologiske minder" fortæller K.M Christiansen bla. om stenene:

"Populært kaldes stenene for ”Fandens spillebræt”, hvor man kommer til at tænke på menneskers spil med Døden om tidspunktet for at forlade denne verden. Sagn beretter også om, at Djævelen ofte generede kirkebyggeriet ved at rive det ned om natten, som var bygget op om dagen. Bygmesteren kunne så lave et skakbræt til Djævelen, der i sin spillelidenskab ville blive så optaget, at byggeriet kunne fortsættes uforstyrret”

Ajstrup-rillestenen

I nærheden af Ajstrup er der mange oldtidshøje, og talrige fund bekræfter, at fortiden på denne egn er rig på spor fra forfædre. Ude på det fredede hedeareal nord for Kukmarksvej kan man lade fantasien løbe - og glædes over, at natur og kultur kan gå op i en højere enhed.

Fra den store "oldtidshøj" (pkt. 38) kan man i retningen WNW skimte en mindre træbevokset oldtidshøj ca. 80 m. borte - og godt halvvejs (lidt t.h. for den lige linie) mod den mindre høj ligger en stor furesten: ca. 1,6 x 1,1 m. og knap 1 m. høj. I det bakkede hedelandskab er der flere kampesten - og talrige kan være blevet fjernet til f.eks. (stendige-)byggeri. 

I Aalborg Stiftstidende fra 2. feb. 1986 nævnes Ajstrup-stenen med 4 mindre sten regelmæssigt anbragt omkring rillestenen, hvor rillen findes i næsten nord-syd gående retning. Rillen er - iflg. samme kilde - ikke fra et mislykket forsøg på at flække stenen, da rillen ikke følger stenens naturlige spalteretning. Flere sådanne sten med kilehuller fra flækningsforsøg - eller af kultisk oprindelse - kan ses anvendt i det smukke stendige ved Vindblæs Kirke.

En simpel, groft tilhugget rille på den store sten i Ajstrup kan fremkalde mange gisninger:

I et årsskrift for Historisk Forening for Værløse Kommune "Sakrale riller i sten - Upåagtede helleristninger" nævner skribenten E. Laumann Jørgensen den romerske historiefortæller og opdagelsesrejsende: Tacitus, der omkring år 100 i "Germania" fortæller om en "Moder Jord"-kult: en frugtbarhedskult, der formede sten som fallossymboler, og sten med riller, der menes at illustrere moderskødet. Lignende sten er fundet i Hareskovene. Et par rille-sten er fundet i Hanherred, en del på Sjælland og i Sønderjylland samt et stort tal i Tyskland, men her på egnen var rille-stenen enestående i 1986. 

Senere er der genfundet ca. 30 i Mariager Fjord området: Bl.a. Bosdal-stenen med korsformet (7x5 huller) "rillemarkering" i Falslev-skoven.

Der findes også sten med skåltegn (skålformede gruber ca. 1 cm. dybe og 3-5 cm. i tværmål) fra bronzealderen i nærheden af Astrup. 

Desuden er mange rillesten genanvendte, flyttet eller endog destrueret: Da de første kristne i Danmark fik magten i 1100-tallet blev en del af de hedenske templer, altre - og altså også rillestenene - sandsynligvis knust for endeligt at gøre op med de magiske og hedenske kræfter. Rundt omkring i skove, øde egne, langs gamle hulveje og ved foden af gravhøje og langdysser findes rillestenene gemt og glemt af de fleste.

Ovenstående er et forsøg på at henlede opmærksomheden på disse lidt mystiske sten, som særligt interesserede har grundet over og studeret i årevis. Og også en opfordring til på denne hjemmeside at viderebringe "nye" opdagelser.

 • Information


  Fandens spillebræt

  Sådan finder du vej:

  Findes på ydermuren af Svenstrup Kirke:
  Svenstrup Kirke, Fjelstedvej 33, 9550 Mariager.

  Rillestenen i Ajstrup

  Se kort og pjece for Ajstrup Bugt her

  Se kortet i pjecen, og gå ad den stiblede røde rute mod syd.

  Fra den store "oldtidshøj" (pkt. 38) kan man i retningen WNW skimte en mindre træbevokset oldtidshøj ca. 80 m. borte - og godt halvvejs (lidt t.h. for den lige linie) mod den mindre høj ligger rillestenen.