• mariagerfjordguiden på facebook
  •  
  • mobilmenu

Hemmelig hyldest til kongen

Skulle man vove påstanden, at Hobro har en kongeeg, vil man nok møde mest vantro, måske medlidende smil fra de fleste hobrogensere. Men det har vi altså. Den står på plænen syd for medicinsk afdeling ved sygehuset, og er snart ved at være 80 år gammel.

Den blev plantet samtidigt med afsløringen af en sten med den korte indskrift:

CX
26 - 9 - 40

CX står selvfølgelig for Christian den 10. og datoen er vor daværende konges 70 års fødselsdag.
Landet var dengang besat af tyskerne, og nationale tilkendegivelser var absolut ikke velset af besættelsesmagten.
Derfor blev den lille højtidelighed da også kun overværet af sygehusets personale. Initiativtagere til placering af stenen og plantning af egetræet var daværende overlæge Schousboe og sygehusinspektør Røjkjær.
Visse begivenheder omkring kongens fødselsdag blev i øvrigt anledning til det, der senere kom til at hedde "telegramaffæren".

Den tyske rigskansler Adolf Hitler havde i dagens anledning sendt et lykønskningstelegram, som kongen takkede for med et
"Spreche meinen besten Dank aus (udtaler min bedste tak) Christian R."
Hitler blev på godt dansk stangtosset.

Den tyske gesandt blev derfor beordret til "med betonet skarphed" at meddele den danske udenrigsminister, at denne korte bekræftelse for modtagelsen af en venlig lykønskning til kongen (hvilken var en ganske særlig æresbevisning) var en bevidst fornærmelse af Føreren og det stortyske rige, og at der ville blive fundet midler og veje til en gang for alle at umuliggøre en gentagelse af en sådan hændelse.
Jo, den kongeeg og stenen i dens skygge er nok værd at hæge om.

Ved Nordre Skole plantede man i anledning af kongens fødselsdag et lindetræ. Her under "Kongelinden" bliver skolens jubilarer fotograferet hvert år.

  • Information

    Sådan finder du vej!

    Konge-egen findes ved Hobro sygehus, på plænen syd for medicinsk afdeling.